معرفی

مشخصات فردی

حمید طباطبایی

نام - نام خانوادگی : حمید   طباطبایی

پست الکترونیکی : h_tabatabaee@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه خوارزمی

سوابق اجرایی

دبیر انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی استان تهران (1396 تا اکنون)

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب (90-1389) (1394 تا اکنون)

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب (90-1389)

عضو شورای فرهنگی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران جنوب (90-1389 و 1394 تا اکنون)

نایب رئیس شورای آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب (90-1389 و 1394 تا اکنون)

عضو و دبیر شورای پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران جنوب (1394 تا اکنون)

عضو بورد تخصصی مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1387)

عضو بورد تخصصی بخش پارالمپیک آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1387)

مدیر اجرایی پنج دوره کارگاه آموزشی فیزیولوژی و استعدادیابی ویژه دانشجویان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1385)

مدیر اجرایی دو دوره کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه های جدید استعدادیابی ورزشی ویژه مربیان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1385)

مدیر اجرایی دو دوره کارگاه آموزشی فیزیولوژی و استعدادیابی ویژه مربیان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1385)

مدیر اجرایی سمینار یک روزه ورزش و استعدادیابی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1385)

مدیر اجرایی کارگاه آموزشی انعطاف پذیری و عوامل موثر در آن ویژه مربیان در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1385)

عضو شورای آموزش و پژوهش فدراسیون جانبازان و معلولین (1384 تا 1395)

کارشناس مسئول بخش استعدادیابی و تمرینات برتر آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1381 الی 1384)

عضو کمیته علمی ستاد تدارکاتی بازی های آسیایی قطر 2006 و المپیک پکن 2008 کمیته ملی المپیک و پارالمپیک ایران (1384)

 عضو کمیته علمی ستاد تدارکاتی بازی های پارالمپیک پکن 2008 کمیته ملی پارالمپیک ایران (1384)

ناظر سازمان تربیت بدنی ایران بر تمرینات تیم ملی جودو اعزامی به بازیهای المپیک 2004 آتن و بازیهای آسیایی 2006 قطر (1383)

ناظر کمیته ملی المپیک ایران بر تمرینات تیم ملی جودو اعزامی به بازیهای المپیک 2004 آتن (1381)

مسئول امور مسابقات پنجمین دوره مسابقات بین المللی دهه فجر (1379)

مسئول کمیته آموزش فدراسیون اسکواش (1378)

مسئول کمیته فنی چهارمین دوره مسابقات بین المللی اسکواش دهه فجر (1378)

سرپرست سومین دوره مسابقات بین المللی اسکواش دهه فجر (1377)

مسئول کمیته آموزش هیئت بسکتبال استان خراسان (1374)

مسئول فنی کمیته ارتباطات پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی دهه فجر (1374)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ایران

عضو انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

عضو انجمن فارغ التحصیلان تریت بدنی و علوم ورزشی اروپا (ECSS)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

محل خدمت : دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

حمید طباطبایی
حمید طباطبایی

محل خدمت :
    دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی :
    مربی
^